OPENING CEREMONY WORLD CUP

OPENING CEREMONY WORLD CUP

Em 19.30 huet d‘Eröffnungszeremonie stattfont vum 5th Open World Cup. No engem musikaleschem Encadrement gouwen all d’Équipen présentéiert. Duerno huet den Präsident vun der Internationaler Fédératioun IIA eng offiziell Zousprooch gehalen. 

Muer ëm 9 Auer starten an der Kategorie Mixed Open déi eescht 2 lëtzebuergescg Verainer: 

um Court 1 spillt Indiaca Kolmer Bierg géint SFG Valle del Vedeggio (SUI)

um Court 3 spillt Indiaca Bettenduerf géint CVIM Bindlag (GER) 

Matcher gin am Livestream via youtube iwwerdroen vun Baltic Broadcasting