Recommandatioune - Indiaca

Recommandatioune - Indiaca

An der leschter Sëtzung vu der Federatioun, si folgend Recommandatioune fir eng méiglech Opnam vum Training festgehale ginn: