SCHÉIN CHRËSCHTDEEG

SCHÉIN CHRËSCHTDEEG

D'IFL wënscht all senge Memberen, Spiller a Frënn an och deenen hier Famillje schéin a besënnlech Feierdeeg.
Merry Christmas also to all our friends from abroad.