WM Sponsorvertrag mat Graphicube ënnerschriwwen

WM Sponsorvertrag mat Graphicube ënnerschriwwen

Während de Coupe Finallen um Howald, Samsdeg den 29. Juni, hun de Laurent Schüssler, Präsident vum Organisatiounscomité an d'Jessica Merenz vun GraphiCube den Sponsorvertrag fir d'WM 2021 ënnerschriwwen.
Déi aktuell Roll Ups an Callicoten, als Promotioun fir d'Weltmeeschterschaft 2021 an der Coque um Kiirchbierg, gouwen bereets vun Graphicube erstallt.
Graphicube ass den exklusiven Partner fir d'Beraicher Marketing an Publizitätsartikel.